27 augustus 2015

Gezinssculpturen

foto5

Ook wel familie- of groepsopstellingen genoemd.

Deze therapievorm is geschikt voor zowel kinderen als volwassenen. Het is een manier waarmee onverwerkte gevoelens met betrekking tot het gezin van herkomst of het gezin waarin de cliënt momenteel leeft hoorbaar en zichtbaar gemaakt kunnen worden. Ook voor echtparen, groepen collega’s of andere samen werkenden kan dit een goede vorm zijn.

Kort gezegd gaat het hierbij om iemand uit de groep die de personen uit de groep, zichzelf incluis, laat vertegenwoordigen door muziekinstrumenten. Vervolgens stelt deze persoon de instrumenten op in de ruimte, met aandacht voor afstand en nabijheid ten opzichte van het eigen instrument. Daarna worden de instrumenten bespeeld. De muziektherapeut en eventuele niet spelende leden van de groep observeren het verloop. Dan wordt er geëvalueerd, worden eventuele knelpunten benoemd en zo mogelijk in het spel verbeterd.

(Deze werkvorm wordt beschreven door J. Verburgt in zijn boekje ‘Werken met muzikale gezinssculpturen)