27 augustus 2015

Werkwijze

foto4

Intake
Als u denkt dat muziektherapie iets voor u is kunt u ­contact opnemen. Ik nodig u dan uit voor een intake gesprek. Dit gesprek is wederzijds vrijblijvend, en bovendien voor u kosteloos. Tijdens dit gesprek bekijken we of ik iets voor u kan betekenen.

Observatie
Als we besluiten met elkaar verder te gaan plannen we een aantal bezoeken (meestal drie) waarin observatie plaats vindt. Zo proberen we het probleem in kaart te brengen en een hulpvraag te formuleren.
Daarna stellen we een behandelplan op en formuleren we het doel dat we willen bereiken.
Ook stellen we het aantal behandelingen vast dat we denken nodig te hebben om het gestelde doel te bereiken. Dit alles gebeurt in samenspraak met u als cliënt en/of met eventuele begeleiders. (ouders, mantelzorgers, verplegers)

Behandeling
Tijdens de behandeling vindt regelmatig rapportage plaats over de voortgang. Het kan zijn dat de doelstelling moet worden bijgesteld, of dat het aantal behandelingen kan worden beperkt of juist moet worden uitgebreid. Dit gebeurt altijd in overleg. In principe werk ik in modules van vijf behandelingen. Maar u bent te allen tijde vrij om met de behandeling te stoppen als u dat wenst.

Afronding
Als het doel is bereikt of als er andere redenen zijn de behandeling te stoppen vindt er een evaluatiegesprek plaats en doe ik schriftelijk verslag van de behandeling en het resultaat. Ook tijdens de behandeling kan ik desgewenst schriftelijke rapportages verstrekken die van nut kunnen zijn voor andere behandelaars, b.v. artsen of psychologen.