27 augustus 2015

Dementie

foto2

Hoewel ik graag wil proberen te helpen bij ieder voorkomend ziektebeeld heb ik toch een aantal specialisaties ontwikkeld. Dit vanwege de werksituaties die ik tot nu toe heb meegemaakt.

Voor cliënten die de diagnose dementie hebben moeten horen heb ik een tweetal modules ontwikkeld: ‘Levenslied’ en ‘Muziektherapie Thuis’.

Levenslied

Een module in vijf behandelingen voor mensen met beginnende dementie, met als resultaat een lied waarin de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van de cliënt worden bezongen. U krijgt de uitgewerkte tekst op papier en digitaal, en ook een geluidsdrager met de begeleidingsmuziek.

Mensen met dementie verliezen geleidelijk hun herinneringen. Dit begint vaak bij recente gebeurtenissen en gaat steeds verder terug in de tijd. Herhalen is een goede remedie tegen dit verlies. Doordat we de herinneringen op melodie zetten is dit herhalen plezierig en blijft het beter ‘hangen’. Ook als de cliënt zelf niet (meer) in staat is zelf te zingen kan het lied door anderen voor hem worden gezongen.

We beginnen ook hier met een intakegesprek.

De eerste drie bezoeken gebruiken we voor het ophalen en noteren van herinneringen. We kiezen een mooie melodie die de cliënt goed kent. Vervolgens ga ik aan de slag met het lied.

Als het klaar is nemen we twee behandelingen de tijd om het te zingen, erover te praten en zo mogelijk samen te zingen met familie en/of vrienden.

Dat laatste is tegelijk een middel om de gestelde diagnose bespreekbaar te maken. Het valt vaak niet mee om met vrienden en familie te spreken over dementie. Samen een lied zingen schept een band, de aanwezigen raken zo op een ontspannen manier betrokken bij de situatie.

Muziektherapie Thuis

Sinds 2014 is het overheidsbeleid erop gericht dat ouderen en mensen met dementie langer thuis blijven wonen. Over de voor- en nadelen zijn de meningen verdeeld. Een feit is wel dat de naaste familieleden van mensen met bijvoorbeeld Alzheimer of andere vormen van dementie, vooral in een gevorderd stadium, vaak zwaar belast worden.

In instellingen en verpleeghuizen kan muziektherapie soms worden ingezet om problemen bij mensen met dementie te behandelen. Thuiswonenden hebben deze mogelijkheid niet.

DalSenjo wil in deze behoefte voorzien door bij u thuis muziektherapie aan te bieden. Daarbij is de insteek dat de therapeut optreedt als coach voor de mantelzorger.

Dat klinkt gewichtiger dan het in werkelijkheid is. De muziektherapeut beschikt over een uitgebreid repertoire aan eenvoudige werkvormen die kunnen helpen bij mensen met dementie. Muzikale vaardigheid bij zowel de cliënt als de mantelzorger is niet nodig. Samen met de muziektherapeut wordt bekeken welke werkvormen gebruikt kunnen worden bij probleemsituaties. Waar wordt uw partner rustig van? Wat leidt af? Welke muziek brengt goede herinneringen boven? Welke muziek helpt bij het opstaan, de dagelijkse verzorging of bij de maaltijd?

Na het intakegesprek nemen we twee of drie bezoeken de tijd om te experimenteren met muziek om te luisteren en muziek om zelf te doen. Hierna spreken we een aantal weken af waarin u kunt bekijken of en hoe de muziek werkt voor uw partner.

Vervolgens komt de muziektherapeut nog eens langs om te kijken of er iets moet worden bijgesteld of toegevoegd. Hoeveel bezoeken daarna nog volgen en met welke frequentie bekijken we in overleg, afhankelijk van de situatie en uw behoefte. Totaal zal het meestal om vijf tot tien bezoeken gaan.

Bij deze module gaat het om muziek als middel om de stemming te reguleren, herinneringen op te roepen, afleiding te bezorgen en contact te maken.