27 augustus 2015

Wat is een muziektherapeut?

foto5

Een muziektherapeut is een paramedische behandelaar met een HBO Bachelor of Masteropleiding. Andere paramedici zijn bijvoorbeeld logopedisten, fysio- en ergotherapeuten en psychologen. Paramedici werken zowel in instellingen en verpleeghuizen als in zelfstandige praktijken.

Een muziektherapeut heeft kennis van zowel geestelijke als lichamelijke ziektebeelden en stoornissen. Bovendien is hij als muzikant in staat muziek als middel te gebruiken voor de behandeling van deze problematiek.

Daarentegen is het voor een cliënt absoluut niet vereist dat hij muzikaal vaardig of begaafd is.

Een muziektherapeut is geregistreerd bij de SRVB (Stichting Vaktherapeutische Beroepen) en is lid van de vakvereniging NVvMT. Hij weet zich gebonden aan de beroepscode voor vaktherapeuten, waardoor integriteit en geheimhouding van cliëntgegevens zijn gewaarborgd.